Політика конфіденційності та захист персональних даних

Політика конфіденційності та захист персональних даних

Ця політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт kreditinua.com, (далі - Кредит онлайн) розташований на доменному імені kreditinua.com (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту kreditinua.com, його текстових та графічних матеріалів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного, або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.2. «Адміністрація сайту» (далі - Адміністрація) - уповноважені на управління сайтом Кредит онлайн особи, які безпосередньо керують сайтом.

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка операція або сукупність операцій, або дій що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення тощо персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністрацією або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої, передбаченої Законом підстави.

1.1.5. «Сайт Kredit in UA» - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальним адресою (URL): kreditinua.com, а також його під доменах та субдоменах.

1.1.6. «Субдомени» - це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту Kredit in UA, а також інші тимчасові сторінки, знизу яких вказана контактна інформація Адміністрації.

1.1.5. «Користувач сайту kreditinua.com» (далі Користувач) - особа, яка має доступ до сайту Кредит онлайн, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту Кредит онлайн.

1.1.7. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP (HTTPS) - запиті при спробі відкрити сторінку сайту.

1.1.8. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ на сайт Кредит онлайн Україна.

2. Загальні положення

2.1. Будь-яке використання сайту kreditinua.com (читання текстової інформації про кредити, перегляд графічної інформації про кредитні продукти, заповнення онлайн заявки на кредит) Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен негайно припинити використання сайту.

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайту kreditinua.com. Кредит онлайн не несе відповідальність і не контролює сайти третіх осіб (банків, кредитних організацій, кредитних брокерів тощо), на які Користувач може перейти по посиланнях, які знаходяться на сайті.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, не зберігає, не використовує жодні персональні дані Користувача. Ніякі персональні дані не зберігаються ні безпосередньо на сайті kreditinua.com, ні у Адміністрації сайту.

2.5. Кредит онлайн використовує безпечний протокол HTTPS, не збирає і захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

- інформація з cookies, браузер та пристрій що використовується;

- IP адреса та час доступу;

- адреса попередньої сторінки.

2.6. Зазначене Користувачем ім'я (псевдонім) при написанні коментаря або питання до статті на сайті, так само як і сама суть питання або коментарю не перевіряються Адміністрацією. Адміністрація залишає за собою право публікувати або не публікувати коментарі та питання на свій розсуд.

2.7. Відповідає на питання і коментарі Адміністрація вибірково, на власний розсуд, і в зручний її час. Всі відповіді публікуються на сайті у відкритому для всіх доступі.

3. Цілі збору персональної інформації користувача

3.1. Персональні дані Користувача (у разі їх отримання) Адміністрація може (але не зобов’язана) використовувати в наступних цілях:

3.1.1. Ідентифікації Користувача, (якщо він вже зареєстрований на сайті Kredit in UA для його подальшої авторизації).

3.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даними сайту Kredit in UA.

3.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту Kredit in UA, обробки запитів і заявок від Користувача.

3.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

3.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

3.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту Kredit in UA, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4. Способи і терміни обробки персональних даних

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження часу, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів згідно із законодавством України, в тому числі і про захист персональних даних.

4.2. Персональні дані Користувача можуть бути надані правоохоронним, або іншим уповноваженим органам державної влади України тільки в порядку та на підставах, встановленим діючим законодавством України.

4.3. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, поширення, блокування, копіювання, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5. Права і обов'язки сторін

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту kreditinua.com, і давати згоду на їх обробку.

5.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

5.1.3. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за зазначеною на сайті контактною E-mail адресою.

5.2. Адміністрація зобов'язана:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно в межах Закону, для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, за винятком п.п. 4.2. цієї Політики Конфіденційності.

5.2.3. Вживати необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

5.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення Користувача (його законного представника) або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Відповідальність сторін

6.1. Адміністрація, яка умисно не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 4.2. і 6.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

6.2.1. Була розголошена за згодою Користувача.

6.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання сайтом.

6.2.3. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

6.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законодавства про банки і банківську діяльність, про кредитування в Україні, про кредитні союзи та організації, про рекламу, про захист персональних даних, про захист авторських і суміжних прав, але не обмежуючись зазначеним, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

6.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файлами з даними, графічними зображеннями, текстами тощо), До якої він може мати доступ як до частини сайту Kredit in UA, несе особа, яка надала таку інформацію.

6.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту Kredit in UA, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на яку захищені і належать іншим. Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умовами окремої угоди.

6.6. У відношення текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на сайті Kredit in UA) допускається їх поширення за умови, що буде дано активне гіперпосилання на сайт Кредит онлайн.

6.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті Kredit in UA або переданих через нього.

6.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів, несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.

6.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті Kredit in UA, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

7. Вирішення спорів

7.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

7.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про це заявника претензії про результати розгляду претензії.

7.3. При недосягненні згоди суперечка буде вирішуватися в судовому порядку, на підставі законодавства України.

7.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між сторонами застосовується чинне законодавство України.

8. Додаткові умови

8.1. Адміністрація має право вносити будь які зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача (Користувачів).

8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Kredit in UA, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід направляти на електронну пошту: kreditinua@yandex.ua

Оновлено: 19 жовтень 2018 року

м. Київ, Україна